Bilješka uz financijsko izvješće za 2016. godinu -HDS -DIP-u