Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016.