Izvješće kandidata o visini i izvoru vlastitih sredstava

Sukladno za Zakonu o finaciranju političkih aktivnosti kandidati su dužni objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava ako je objava pravovaljano predloženih kandidatura bila 5. svibnja odnosno 6. svibnja 2017.

 

 U prilogu se nalaze izjave kandidata:

1. Branko Hrg

2. Domagoj Karin

3. Sanja Jurić

4. Toni Turčinov

5. Denis Dujmović

6. Domagoj Vuković