Vodstvo

    PREDSJEDNIK STRANKE

          Goran Dodig
 

    DOPREDSJEDNICI STRANKE

1.  Srećko Butorac
2. Vladimir Mesarić
3. Hrvoje Neimarević
 
     ZAMJENIK PREDSJEDNIKA STRANKE
Ante Ledić
 
     GLAVNI TAJNIK
Petar Kaćunko
 
     ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA STRANKE
  1.  Goran Dodig
  2.  Ante Ledić
  3.  Srećko Butorac
  4.  Vladimir Mesarić
  5.  Hrvoje Neimarević
  6.  Petar Kaćunko
  7.  Frano Rojnica
 
ČLANOVI VELIKOG VIJEĆA STRANKE
  1. Metod Jurišić - predsjednik
  2. Marija Crnić Martinović - zamjenica predsjednika
  3. Mladen Pavičić - zamjenik predsjednika
  4. Ante Baraba
  5. Franjo Cimerman
  6. Jakov Crnogorac
  7. Silvana Ćurković
  8. Mate Dabro
  9. Zoran Hrgaž
10. Marijan Ivančan
11. Nada Jon
12. Ivan Keglević
13. Ante Kovačić
14. Ivo Lipić
15. Tina Mešin
16. Mihovil Mijatović
17. Petar Rančić
18. Radovan Slade Šilović
19. Mladen Tadić
20. Milan Tomičić
21. Marko Vidakušić
22. Domago Vuković
23. Zorka Vuletić
24. Ante Žunić
 
ČLANOVI SUDA ČASTI STRANKE
  1.  Crljen Mirko
  2.  Čizmić Boris
  3.  Cmrečak Miljenko
  4.  Lučin Mirko
  5.  Štambuk Slavko
 
Izabrani na Saboru HDS-a, 07.12.2013. u Solinu