Bilješka uz financijsko izvješće za 2016. godinu -HDS -Uredu za reviziju